Skoči na glavno vsebino

 

Šola v naravi in tečaji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z vrstniki in naravo ter pridobivanja različnih spretnosti (plavanja, smučanja, pohodništva …).  

Učenci 6. bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v CŠOD Planica od  22. do 26. januarja 2024.

Učenci 4. razreda in 5. razreda PŠ Vreme bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 15. do 19. aprila 2024.

Za učence 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimje v Podčetrtku, od 27. do 31. maja 2024.

Za učence 8. razreda bo organiziran ŠPORTNI TEDEN v spomladanskem času.

 

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi.

1. – 3. razred

NAZIV DEJAVNOSTI 

RAZRED

MENTOR

URNIK

1.      Pravljični krožek

1. r.

Martina K. Tavčar

četrtek, 6. ura

2.      Branje s Pikijem

1. –3. r.

Tatjana Živec

po dogovoru

3.      Šolski vrt, gospodinjski krožek

3. r.

Barbara Jazbec

torek, 7. ura

4.      Likovni krožek

2.–3. r.

Andreja Trobec

četrtek, 7. ura

5.      Športni krožek

1.-2. r.

Anja Ferfila

torek, 6. ura

6.      Italijanščina

1. r.

Alma Volk

četrtek, 5. ura

7.      Italijanščina

2. r.

Alma Volk

ponedeljek, 5. ura

8.      Italijanščina

3. r.

Alma Volk

torek, 6. ura

9.      Otroški pevski zbor

1. r.

Martin Fabčič

sreda, 6. ura

10.    Otroški pevski zbor

2.–5. r.

Martin Fabčič

torek in četrtek, 6. ura

11.    Bralna značka

1. –3. r.

razredničarke

po dogovoru

12.    Matematične igrarije

2. r.

Monika Frank

sreda, 6. ura

13.    Zdrav življenjski slog

3. r.

Nives Skuk

ponedeljek, 6. ura

16.    Mažoretke

2.–3. r.

Polona Šenkinc

torek, 7. ura

17.   Gojzarček (planinec začetnik)

1.-3. r

Tamara Franetič Bizjak

po dogovoru

4. in 5. razred

NAZIV DEJAVNOSTI 

RAZRED

MENTOR

URNIK

1.      Šolski vrt

4., 5. r.

Barbara Jazbec

torek, 7. ura

2.      Likovni krožek

4., 5. r.

Andreja Trobec

četrtek, 7. ura

3.      Kamnoseški

4., 5. r.

Danila Grželj

sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

4.      Angleška bralna značka

4., 5. r.

Anja Ferfila

po dogovoru

5.      Otroški pevski zbor

4., 5. r.

Martin Fabčič

torek in četrtek, 6. ura

6.      Bralna značka

4., 5. r.

razredničarke

po dogovoru

Naravoslovne delavnice

4., 5. r.

Danila Grželj

sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

7.      Dramski krožek

4., 5. r.

Lidija Uršič

po dogovoru

8.      Robotika – mlajši

(FLL Junior)

4. r

Andreja Trobec

sreda, 7. ura

9.      Kolesarski krožek

5. r.

Danijel Malnar

po dogovoru

10.    Planinski krožek

4., 5. r.

Tamara Franetič Bizjak

po dogovoru

11.    Klekljanje

4., 5. r.

Lucija P. Mahorčič

petek, 6. ura

12.    Mažoretke

4., 5. r.

Polona Šenkinc

četrtek, 7. ura

13.    Nemščina za začetnike

4., 5. r.

Timea Gal

torek, 6. ura

14.    Šolska televizija

5.

Petra Fabjan

po dogovoru

6. – 9. razred 

NAZIV DEJAVNOSTI 

RAZRED

MENTOR

URNIK

Kamnoseški

6.r.

Danila Grželj

sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

Bralna značka

6., 7. r.

8., 9. r.

Boris Mahnič

Alenka Tomazin

po dogovoru

Angleška bralna značka

6. – 9. r.

Janja Černe

Ester Satmari

po dogovoru

Športni krožek

 (košarka)

6. –  9. r.

Borut Sila

torek, 6.ura

Športni krožek

 (rokomet)

6. –  9. r.

Danijel Malnar

torek, 7.ura

Debatni krožek o(b) knjigi

6. – 9. r.

Vilma Kres

po dogovoru

Dramski krožek

6. – 9. r.

Suzana Kavčič

torek

(6. ali 7. uro)

Geografski krožek

6. – 9. r.

Tina Počkar

četrtek, 6. ura

Zgodovinski krožek

7. – 9. r.

Lucija P. Mahorčič

torek, 6. ura

Mladinski pevski zbor

6. – 9. r.

Anita Penko Maslo

Ada Škamperle

četrtek, petek 6. in 7. ura

ponedeljek, 6. ura

Kamišibaj, likovne ustvarjalnice

6. – 9. r.

Vesna Marion

ponedeljek, 6. ura

Elastomobil

6. – 9. r.

Emil Velikanje

po dogovoru

Tehniške urice

7. – 9. r.

Darko Volk, Iztok Felicijan

ponedeljek, 14.00 – 16.00

Planinski krožek

6. – 9.r.

Tamara Franetič Bizjak

po dogovoru

Klekljanje

5., 6. r.

Lucija P. Mahorčič

petek, 6. ura

Mažoretke

6. r

Polona Šenkinc

četrtek, 7. ura

Šolska mediacija

 

Anja Abram in Tanja Trebec Benedejčič

po dogovoru

Šolska televizija

6.  – 9. r

Petra Fabjan

po dogovoru

V šolskem letu 2023/24 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Lepa beseda lepe odnose najde«;
 • Eko šola – šolski vrtovi, gozdna šola, vodna šola;
 • Spodbujajmo nekajenje – projekt NIJZ-ja o zdravih navadah in škodljivih razvadah;
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnic in predavanj;
 • Shema šolskega sadja in mleka – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;
 • preventivne aktivnosti za varnost v cestnem prometu v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, MVI in Policijsko postajo Sežana;
 • Turizmu pomaga lastna glava: sodelovanje z raziskovalno nalogo;
 • projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice;
 • Naša mala knjižnica, Bralec-bralcu; spodbujanje branja leposlovja;
 • aktivnosti ob pripravi in izvedbi 34. otroškega parlamenta: »Duševno zdravje otrok in mladih«;
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas;
 • Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;
 • Teden pisanja z roko;
 • Mreža šol parka Škocjanskih jam;
 • Projekt Unicefa »Kako se počutiš?«;
 • Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje;
 • Projekt MVI in EU Digitrajni učitelj: inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti.

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na matični šoli, do 15.45 na podružnicah v Senožečah in Vremah.

Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne,  umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom.

Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod  iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

Starše prosimo, da upoštevajo način in ure odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, ki so jim bili sporočeni s posebnim obvestilom učiteljev podaljšanega bivanja.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v podaljšanem bivanju


V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

1. kosilo,
2. sprostitvena dejavnost,
3. samostojno učenje,
4. ustvarjalno preživljanje prostega časa.

11.15 – 12.00 PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO
12.00 – 13.30 SPROSTITVENA DEJAVNOST
13.30 – 14.00 POPOLDANSKA MALICA
14.00 – 14.50  SAMOSTOJNO UČENJE
14.50 – 16.30  USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:
–    pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
–    odidejo k interesni dejavnosti,
–    obiščejo šolsko knjižnico,
–    gledajo televizijo,
–    rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,
–    gredo na sprehod,
–    se igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
–    urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
–    pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,
–    dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,
–    telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
–    rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
–    pripravijo material ali pripomočke za delo,
–    opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo …

 

Informacija za starše


Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem časa, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo, barvice …

V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom seznanjeni, kje se nahajamo.

Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato naj ne bi učenci odhajali v tem času domov.

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanja interesnih dejavnosti v času PB), zato boste morali vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.

Starše svoje otroke počakajo pred razredom, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno – izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in ga nato počakate pred razredom/v garderobi).

Po 15.45 učence združujemo, zato se nahajajo v določenem razredu, v telovadnici, na šolskem vrtu ali na zunanjih šolskih igriščih (kje se nahajamo, bo obvestilo na vratih).

Če gredo otroci domov drugače kot običajno ali gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO.

 

(Visited 162 times, 1 visits today)
Dostopnost